ביטוח חיים

ביטוח חיים - למען היקרים לנו

ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק)
ביטוח חיים (ריסק) היא פוליסת ביטוח שבה התשלום החודשי משמש לביטוח מפני מוות או נכות של המבוטח/ת. פוליסת ביטוח זו הנה ללא מרכיב של חיסכון ולא מבטיחה כל סוג של פנסייה לעת זיקנה. כל מטרתה לספק ביטחון כלכלי למשפחה ולילדים ולשמור על רמת ההכנסה של היקרים לנו גם במקרה של מות המבוטח/ת. סכום הביטוח נקבע על ידי המבוטח/ת בעת הפקת הפוליסה ומשולם למוטבים הרשומים בה. הסכום יכול להיות משולם בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים, על פי תנאי הפוליסה שנבחרה.

ביטוח חיים למקרה אובדן כושר עבודה ונכות
כשמו כן הוא – זהו ביטוח חיים המשלם סכום חד פעמי או קצבה חודשית במקרה של נכון או אובדן כושר עבודה של המבוטח/ת.
גם בפוליסה זו סכום הביטוח נקבע על ידי המבוטח/ת בעת הפקת הפוליסה ומשולם למוטבים הרשומים בה. הסכום יכול להיות משולם בתשלום אחד או בתשלומים חודשיים, על פי תנאי הפוליסה שנבחרה.

ביטוח חיים למקרה מוות מתאונה
זוהי פוליסת ביטוח חיים הדומה לפוליסת ביטוח חיים ריסק אך הפיצוי הכספי למוטבים במקרה זה יתקבל אך ורק עקב מוות בתאונה.

ביטוח חיים למשכנתא
זהו ביטוח חיים (ריסק) שמחייב הבנק כל לווה משכנתא לעשות, על מנת שבמקרה מוות יוכל הבנק לקבל מחברת הביטוח את יתרת חוב המשכנתא שנשאר. בביטוח זה, המוטב הראשון הוא הבנק – עד לגובה חוב שנשאר בהלוואת המשכנתא.

ביטוח חיים פנסיוני
ביטוח חיים פנסיוני מוכר יותר כ "ביטוח מנהלים" וכולל בנוסף לביטוח החיים ואובדן כושר עבודה גם מרכיב חיסכון לפרישה, שאותו מקבלים לאחר היציאה לגימלאות כסכום חד פעמי, או בקצבה חודשית. 

הפרמיה החודשית המשולמת לביטוח החיים נקבעת לפי מספר קריטריונים המשקללים את רמת הסיכון של המבוטח/ת (מגדר, מצב בריאותי, גיל, עיסוק והאם מעשן/ת או לא) ועולה ככל שרמת הסיכון עולה.

ביטוח חיים הוא ביטוח חשוב והכרחי לכל בעל/ת משפחה עם ילדים, בהן ההון האישי שנצבר אינו מספיק לשמירה על רמת החיים לה הורגלה המשפחה במצב בו לא נוכל לעבוד עוד. על ידי רכישת ביטוח חיים אנו יכולים להבטיח את עתיד המשפחה גם ביום שאחרי.

ניתן להשאיר פרטים ונציג יחזור אליך ליעוץ בנושא ביטוח חיים

דילוג לתוכן